Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
assistent-residentiën. In de gouvernementen (Celebes,
Sumatra's Westkust, Atjeh) staat een Gouverneur, in
de residentiën een Resident aan 't hoofd des bestuurs.
Deze uitgestrekte streken of provinciën worden weder
verdeeld in één of meer regentschappen onder een
Regent.
Terwijl als gouverneur, resident en assistent-resident
alleen Europeanen aangesteld worden, komen voor het
ambt van regent slechts inlanders in aanmerking, even
als voor dat van districtslioofd (wedono) en dorps-lioofd
(dessa-hoofd, loerah). Deze kunnen beschouwd worden
als de tusschenpersonen tusschen de regeering en de
inlandsche bevolking.
Ook wat de reclitsideging aangaat, heeft men reke-
ning gehouden met de oude gebruiken der bevolking.
De Europeanen hebben hunne eigene rechtbanken;
de hoogste rechtbank is 't Hoog Gereclitsliof te Batavia.
Voor de inlanders dragen de rechtbanken (waarin
naast Europeanen ook inlanders zitting hebben) ver-
schillende namen. Behalve deze heeft men nog de
zoogenaamde reclitbanken van omgang. Zij bestaan uit
Europeanen en inlandsche hoofden, die nog worden
bijgestaan door den opperpriester. Ze hebben geen
vaste residentie, maar gaan op bepaalde tijden in hun
rechtsgebied rond om in zaken van gewicht (crimineele
zaken) over inlanders recht te spreken.
Voor 't leger en de vloot heeft men als hoogste
rechtbank 't Hoog Militair Gerechtshof te Batavia.
Bijzonder gedeelte.
§ 18. JAVA (2410 □ mijlen, met ruim 22 mill,
inwoners). Het belangrijkste eiland van den geheelen
6