Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
waren bewoners van Indië. Zij behoorden tot een
reeds in de oudheid beschaafd volk (Hindoes), dat
den godsdienst van Bramah beleed. Zij stichtten er
verscheidene staatjes en verbreidden er hunnen gods-
dienst. Later kwamen er Mohammedanen, die een
groot deel vermeesterden, er hunne leer verkondigden
en een groot aantal geloovigen maakten, zoodat de
godsdienst van Bramah nu slechts beleden wordt door
de Balineezen en enkele duizenden bewoners van Java
en Sumatra.
De Moliaminedaaiisclie godsdienst telt er dus een groot
aantal vereerders; de overige inboorlingen met uit-
zondering van eenige duizenden, die tot 't Cliristendom
bekeerd zijn, zijn heidenen, bij wie vooral 't geloof
aan goede en booze geesten heerscht.
Bestuur en rechtspleging.
§ 17. In onze Oost-Indische bezittingen wordt de
Koning vertegenwoordigd door den Gonvernenr-Generaal,
die door hem voor den tijd van vijf jaren benoemd
wordt.
De Gouverneur-Generaal wordt in 't bestuur bijge-
staan door den Raad van Indië. Deze raad heeft echter
niet het recht besluiten uit te vaardigen; dit geschiedt
door den Gouverneur-Generaal, die zich daarbij te
houden heeft aan de verordeningen, die hij uit Neder-
land van 't Ministerie van Koloniën ontvangt.
De hoofden der verschillende afdeelingen van bestuur
dragen den naam van Directeur; ze zijn eenigszins te
vergeleken met onze ministers.
Het Nederlandsch gebied in Indië is verdeeld in
gouvernementen en residentiën, waarvan sommige met