Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
deelte Mohammedaansch is, in groot aanzien. De
overige vreemdo Oosterlingen komen hoofdzakelijk uit
Voor- en Achter-Indië.
De oude bewoners van den Oost-Indischen Archipel
behooren tot het Maleisclie of tot 't Papoeasclie ras. Ze
worden in een groot aantal stammen verdeeld, die van
elkaar verschillen in beschaving, zeden en gewoonten,
taal, kleederdracht, enz.
Enkele der Maleische stammen, wier namen dikwijls
voorkomen, willen we hier noemen.
Op Java heeft men in 't oostelijk gedeelte Madoe-
reezen en Javanen, terwyl de westelijke helft door
Soendaneezen bewoond wordt.
De voornaamste stammen op Sumatra zijn de Ma-
leiers, de Bataks en de Atjineezen; terwijl op Borneo
de door hun wreedheid bekende Dajaks gevonden
worden (koppensnellen). De pas genoemde Bataks geven
hun echter in wreedheid niets toe.
Celebes wordt bewoond door Makassaren, Boegi-
neezen en Alfoeren. De laatstgenoemde stam maakt
ook een groot deel van de bevolking der Molukken
uit. Verder heeft men nog Timoreezen, Balineezen
en eene menigte andere stammen, die elk weer onder-
verdeeld worden.
Oostwaarts van Flores, Boeroe en Ternate vindt
men de Papoea's, die zich kennelijk van de Maleiers
onderscheiden door hun kroeshaar en hun levendigheid
van karakter.
§ 16. De oorspronkelijke bevolking van de Indische
eilanden was zeer onbeschaafd, 't geen nog blijkt bij
die stammen, die weinig of niet met andere volken
in aanraking zijn geweest.
De eerste vreemdelingen, die er zich vestigden.