Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ook aan kruipende dieren is in onze bezittingen
geen gebrek; talrijke slangensoorten (weinig vergiftige),
krokodillen in de rivieren en schildpadden aan de
kusten komen in menigte voor.
Insecten, waaronder groote, prachtig gekleurde vlin-
ders, komen in tallooze verscheidenheden voor.
Als een voornaam voedingsmiddel voor een groot
gedeelte der inlandsche bevolking zijn de talrijke visch-
soorten en andere zeedieren {tripang, vooral voor de
Chineezen) te beschouwen.
Bevolking.
§ 15. Hoewel 't aantal bewoners in Indië, vooral
buiten Java, niet nauwkeurig bekend is, mag men
het veilig op ongeveer 28^2 stellen, waarvan er
voor Java en Madoera alleen ruim 22 mill. komen.
De bevolking wordt verdeeld in Europeanen, Arabieren
en andere Oosterlingen, Chineezen en Inlanders. Het aan-
tal der eersten is in vergelijking met dat der Inlanders
zeer gering. De Europeanen, waarvan de meesten Java
bewonen en de overigen in de voornaamste plaatsen
gevestigd zijn, hebben zich daar eerst sedert de 16cle
eeuw neergezet. Lang voor hen waren de Chineezen
in den archipel. Deze wonen hoofdzakelijk op Java,
West-Borneo, Riouw en Bangka. Ze houden zich op
Borneo en Bangka bezig met 't exploiteeren der mijnen,
op Riouw met de peper- en gambircultuur, elders met
den handel. Ze belijden meerendeels den godsdienst
van Boedha.
Geringer in aantal zijn de Arabieren, doch daar ze
afkomstig zijn uit het land van den profeet, staan ze
bij de inlandsche bevolking, die voor een groot ge-