Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
7 I
ze eldera over te brengen, doch met minder goed gevolg.
§ 14. Even rijk als de plantenwereld is ook de
dierenwereld.
Van de groote roofdieren vindt men den tijger en
den luipaard op Java, Sumatra en Borneo, terwijl
kleinere roofdieren (civetkatten) in den geheelen archi-
pel voorkomen. Apen (waaronder de orang-oetan op
Borneo en Sumatra) worden alleen in de westelijke
helft van onze bezittingen aangetroffen; bij voorkeur
houden ze zich in de bosschen in de nabijheid van
bebouwde streken op.
Van de andere zoogdieren, die op de Oost-Indische
eilanden thuis behooren, noemen we nog den olifant
op Sumatra, wellicht ook op Borneo, den tapir en
den rhinoceros op genoemde eilanden en op Java, ter-
wyl varkens in groote menigte op alle Indische eilan-
den worden aangetroffen.
Runderen en paarden zijn van elders ingevoerd:
van de eerste bewijst de karbouw (buffel) den inlan-
der bij den landbouw uitstekende diensten.
De oostelijke helft van onze bezittingen vertoont eene
groote armoede aan zoogdieren, wat, evenals het voor-
komen van enkele buideldieren, zeer aan de dierenice-
reld van Australië herinnert.
Over 't algemeen kenmerken de vogels dezer tro-
pische gewesten zich door hunne schitterende vederen;
de verschillende papegaaisoorten en in 't oosten de
prachtige paradijsvogel zijn algemeen bekend, terwijl
de schoone parkieten en aardig geteekende rijstvogels
er even algemeen zijn als bij ons de huismusschen.
Van materieel belang zijn nog de klipzwaluwen (Sa-
langanen), wier eetbare nesten een aanzienlijk han-
delsartikel uitmaken.