Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
Ook aan boomen, die uitstekend timmerhout ople-
veren, zijn onze bezittingen rijk. Bovenaan staat voor-
zeker 't djati hout, waarvan men vroeger uitgestrekter
bosschen op Java vond dan thans. Het komt nu voor-
al in de residentie Rembang voor. Dit hout, dat niet
door insecten wordt aangetast, is uitmuntend geschikt
voor den scheepsbouw. Verder zijn 't sandelhout, 't
worlelhout en 't ebbenhout zeer gewaardeerde hout-
soorten.
§ 13. Daar, waar de bevolking eenigszins ontwik-
keld is, legt zij zich op den landbouw toe, 't zij op
kunstmatig besproeide akkers of op zulke, waar 't re-
genwater blijft staan (beide sawah's genoemd), 't zij
op die, waar 't regenwater niet blijft staan, of op
de opene plekken tusschen de bosschen. De eerstge-
noemde akkers leveren de rijkste oogsten, doch zijn
niet overal aan te leggen.
't Voornaamste voedingsmiddel is rijst, die in zoo
groote hoeveelheid verbouwd wordt, dat, ofschoon er
veel voor eigen gebruik noodig is, nog veel kan uit-
gevoerd worden.
Daar, waar de rijst niet tiert, verbouwt de inlan-
der maïs, terwijl ook in sommige streken de reeds
genoemde sagopalm en de pisang hem een uitstekend
voedsel opleveren. Op vele plaatsen wordt ook katoen,
't voornaamste bestanddeel der inlandsche kleeding,
met goed gevolg aangekweekt.
Talrijk zijn de voortbrengselen van den bodem, die
hoofdzakelijk voor den uitvoer bestemd zijn; we noe-
men daarvan slechts de voornaamste: koffie, suiker,
indigo, kinabast, Ihee, tabak, peper, kruidnagelen en mus-
kaatnolen. De beide laatste producten worden slechts
door de ilolukken geleverd; wel heeft men beproefd