Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
00
§ 12. De iTucIilbaarheid van den Indischen bodem
is zoo groot, dat, wanneer de eilanden aan zich zelf
waren overgelaten, zij spoedig met ondoordringbare
wouden zouden bedekt zijn. Doch de mensch, die den
grond voor den landbouw noodig had, kapte in de
nabijheid van zijne woonplaats de bosschen, zoodat
uitgestrekte streken thans in rijke akkers herschapen
zijn. Intusschen is 't grootste gedeelte der eilanden
nu nog met bosch bedekt.
Doch niet alleen bosschen en vruchtbare akkers
vertoonen zich aan den reiziger; hier en daar ziet hij
uitgestrekte vlakten bedekt met 't scherpe 3 ä 4 voet
hooge alang-alang (eene grassoort), waartusschen zich
plekken bevinden met een hooger opgaand gras, eigen-
lijk wild suikerriet, waarin de tijger zich bij voorkeur
ophoudt. Deze vlakten zijn waarschynlijk niet anders
dan sedert langen tijd verlaten akkers.
Dat er in den aard der boomen een groot verschil
moet bestaan, volgt uit de omstandigheid, dat van
't lage zeestrand tot de hooge bergtoppen zeer ver-
schillende klimaten en grondsoorten aangetroffen wor-
den. Van de talrijke boomsoorten noemen we de
menigte verscheidenheden van palmen, die liefst aan
de kust en ten minste in vochtigen bodem tieren.
De voor de inboorlingen voornaamste soorten zijn de
kokospalm (klapperboom), de arengpalni en de sagopalm,
daar deze voor een groot gedeelte in hun levenson-
derhoud voorzien.
Verder zijn er eene .menigte boomsoorten, die vooral
belangrijk zijn door de sappen en gommen, die zij
opleveren. We noemen hiervan slechts den getah-per-
Ijaliboom en den kamferboom, die beide veelvuldig op
Sumatra voorkomen.