Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
De overgang tusschen de beide moessons noemt
men kentering. Deze valt in de maanden April en
October. Ze kenmerkt zich door ontzettende onweders
en geweldige stormen, terwijl de wind dan niet uit
een bepaalde streek waait.
Behalve dat deze periodieke winden grooten invloed
uitoefenen op de weersgesteldheid, zijn ze ook van
groot belang voor de scheepvaart.
Over 't algemeen wordt de natte moesson voor het
gezondste jaargetijde gehouden, terwijl de gezondheids-
toestand gedurende de kentering 't ongunstigst is.
Voortbrengselen.
§ 11. In de tropische gewesten gelegen, te midden
van den Oceaan en zelf rijk besproeid door tal van
grootere en kleinere rivieren, kenmerken de Oost-
Indische eilanden zich door een bijzonder weelderigen
plantengroei en een grooten rijkdom aan allerlei dieren.
Daarenboven bevat de bodem er bijna overal een
scliat van delfstoffen, waaronder zoowel edele als one-
dele metalen.
Hoewel men er op vele eilanden goud, op een enkel
(Borneo) ook platina aantreft, verdient van de metalen
't eerst tin genoemd te worden, wegens de groote
hoeveelheid, waarin 't vooral op de eilanden Bangka
en Blitoeng (Billiton) voorkomt.
Verder wordt er bijna overal in groote hoeveelheid
ijzer gevonden, terwijl men er vele andere metalen
niet te vergeefs zoekt.
Ook andere delfstoffen komen in Indië voor, waar-
van we nog noemen diamanten (op Borneo) en steen-
kolen (op Borneo en Sumatra).