Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ligt de zuid-westelijkste uithoek van ons land. De
Hont of Wester-Schelde staat daar door vier gaten
(welke?) tusschen het eiland Walcheren en de vaste
kust met de Noordzee in verband. Van oudsher is er
tusschen Noord- en Zuid-Nederland strijd gevoerd over
het bezit van dit vaarwater, totdat het na 1839 aan
Nederland verbleef, ofschoon de doorvaart naar Ant-
werpen niet meer, zooals van 1648—1795, belet mag
worden. Aan den rechteroever, op de zuidkust van
Walcheren, ligt de door kunst en met verbazend
groote kosten geschapen haven van Tlissingen, door
een spoorweg met het midden van Europa verbonden.
Van hier uit heeft men eene geregelde stoomvaart op
Engeland (Queenboro) en Zuid-Afrika. Door de af-
damming van Kreekerak en Sloe (noodzakelijk voor
den spoorweg Bergen-op-Zoom—Vlissingen) heeft men
al het Scheldewater gedwongen door den Hont zijnen
weg naar zee te zoeken, waardoor genoemde stroom-
arm aanmerkelijk dieper is geworden, terwijl de Ooster-
Schelde meer en meer verzandt. Tusschen Vlissingen
en Breskens is het vaarwater 4200 M. breed.
§ 3. Op de westkust van Walcheren zet de duinnj
zich voort, ofschoon afgebroken bij Westkapelle,
waar een zeedijk ligt, die zijn naam naar genoemd
dorp heeft gekregen en jaarlijks groote sommen
(± f 75000) kost. Achter de duinrij ligt in eene be-
vallige streek aan den spoorweg Middelburg, door een
kanaal met Vero en ook met Vlissingen verbonden.
Domburg is eene der talrijke Nederlandsche badplaatsen.
De Ooster-Schelde met zeer breeden mond (9000 M.)
scheidt de drie zuidelijke Zeeuwsche eilanden van de
vier noordelijke (welke?). Het oostelijk gedeelte van
dezen arm verzandt meer en meer, maar de stroom.