Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
't dan ook längeren, weg bereiken. We maken daar-
toe gebruik van een dier koopvaardijschepen, die voor
't vervoer van passagiers ingericht zijn en die voor
de opening van 't Suez-kanaal en de oprichting der
verschillende stoomvaartmaatschappijen veel talrijker
waren dan nu.
Na de Nederlandsche haven verlaten te hebben,
zetten we koers naar het Engelsche Kanaal, dat we
in zijn geheele lengte doorvaren, en wenden ons dan
zuidwaarts tot aan de Canarische eilanden, die ten
westen van Afrika gelegen zijn. Van hier volgen we
eene zuidwestelijke richting, tot we zeer nabij de Zuid-
Auierikaansche kust komen, en gaan dan in zuidooste-
lijke richting om de Kaap de Goede Hoop. Van hier
voeren verschillende wegen, afhangende van 't jaar-
getijde, ons naar het doel onzer reis.
Van Nederland naar Batavia is de weg door het
Suez-kanaal ruim Yg korter dan die om Kaap de
Goede Hoop.
Gaan we nu over tot de beschrijving van onze be-
zittingen in Azië.
Overzicht.
§ 7. Tot Nederlandscli-lndië behoort 't grootste ge-
deelte van al het land, gelegen in den reusachtigen
Oost-Indischen Archipel; op 't vasteland van Azië heeft
ons land geene bezittingen. Het strekt zich zoowel
ten noorden als ten zuiden van den evenaar (even-
nachtslijn, aequator) uit; 't grootste en voornaamste
gedeelte ligt in 't zuidelijk halfrond, 't Geheel vindt
men in de verzengde luchtstreek en wel ten Z. O.
van 't vasteland van Azië en ten N. W. van dat van