Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
peratuur (90°) heeft. Door de Straat Bab-el-Mandeb
(Poort der Tranen), in 't midden waarvan 't door de
Engelschen sterk bevestigde eilandje Perim ligt, ko-
men we in de Golf van Aden en van daar in den In-
dischen Oceaan. De weg, dien we nu zullen volgen,
hangt af van den tijd, waarin we de reis doen. Van
April tot October waait hier ten N, van den aequator
de zuidwest-moesson en dan maken de schepen van
den gunstigen wind gebruik om, tusschen de eilanden-
groepen der Lakediveii en Malediven door, langs 't aan
specerijen rijke eiland Ceylon (kaneel) koers te zetten
naar Padang.
Gedurende de andere maanden des jaars waait de
Noordoost-moesson. Daar deze wind zeer ongunstig is,
varen we uit de Golf van Aden zuidwaarts en komen
in de nabijheid van den aequator in een streek, waar
meestal-windstilte heerscht en die daarom de Stilte-
gordel genoemd wordt. Van daar stoomen we in
nagenoeg oostelijke richting naar Padang.
"Was de reis van Aden naar Padang voor ons niet
zeer aangenaam, daar we in den tijd van ongeveer
14 dagen slechts eenmaal voor korten tijd land (Lake-
diven en Malediven) zagen, de reis van Padang naar
Batavia is zeer afwisselend. De prachtigste natuurtoo-
neelen volgen elkaar op en, voor we er aan denken,
zijn we in 't nauwste gedeelte van straat Soenda, die
Sumatra van Java scheidt. We passeeren Anjer, van
waar onze komst per telegraaf naar Batavia geseind
wordt, zoodat we bijna zeker kunnen zijn bij onze
aankomst in de hoofdstad van Insulinde door onze
vrienden, indien we er daar ten minste hebben, ver-
welkomd te worden.
§ 6. We kunnen Indië ook langs een anderen, zij