Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6G
van dien naam doorsnijdt en de Middellandsche Zee
met de Rootle Zee verbindt.
Daar de Egyptische kust aldaar zeer langzaam glooi-
end afloopt en de zee dientengevolge ondiep is, heeft
men lange, ongeveer 2000 M. in zee uitstekende hoof-
den moeten maken. Op elk uiteinde is een kustlicht
geplaatst. Na tusschen deze hoofden doorgestoomd te
zijn, komt men spoedig in de haven van Port-Saïd,
waar we weder eenigen tijd vertoeven.
§ 4. Vooraf een enkel woord over 't kanaal zelf.
Keeds herhaaldelijk werd 't doorgraven van de land-
engte beproefd, 't eerst door den Egyptischen koning
Necho (600 v. C.), later door den Perzischen koning
Darius, doch eerst een der Ptolemeën volvoerde 't plan
en groef een kanaal, dat van 't tegenwoordige Suez
naar den oostelijken Nijlarm liep.
Dit kanaal verzandde echter spoedig en hoewel meer-
malen aan de verbetering er van gewerkt werd, vol-
deed 't nooit aan zijn doel. Eerst omstreeks 1858
werd onder leiding van den beroemden Franschen
ingenieur de Lesseps een begin gemaakt met het graven
van een nieuw kanaal, dat in 1868 voltooid was.
Daar dit kanaal niet zoo breed is, dat twee groote
schepen elkander veilig kunnen passeeren, heeft men
hier en daar wisselplaatsen, waar de breedte aanzien-
lijker is en waar men eenigen tijd moet wachten, als
er geseind wordt, dat een schip in aantocht en de
eerstvolgende wisselplaats reeds voorbij is.
Laten we nu van de gelegenheid gebruik maken,
om voor de laatste maal, voor we Indië bereiken, aan
wal te gaan. Port-Saïd is eene zeer jonge plaats; nog
dagelijks neemt het in grootte toe, nog voortdurend
verandert het van aanzien. In de nabijheid der haven