Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
marmeren paleizen, die men elders te vergeefs zoekt
en die het bewijs leveren van den vroegeren rijkdom
der ingezetenen.
Ook nu nog maakt de handel een der voornaamste
middelen van bestaan der Genueezen uit. Een groot
aantal inwoners houden zich ook bezig met de ko-
raal visscherij. Tn het westelijk bekken der Middel-
landsche Zee vindt men op een afstand van 6 tot 10
mijlen van de kust koraalbanken. Waar de visschers
znlk eene bank vermoeden, werpen zij hunne netten
uit; ontmoeten ze tegenstand, dan trekken zij ze op.
De gevangen koralen worden gereinigd en naar eene
der havens (in Italië vooral Genua, Livorno en Napels)
gebracht, waar zij geslepen worden. Te Genua alleen
vinden honderden menschen met het slijpen van ko-
ralen hun brood.
Ook in de zijde- en fluweelfabrieken vinden velen
werk, terwijl het inmaken van vruchten, het bereiden
van olijfolie (ook wel (ïenua-olie genoemd) in de be-
hoeften van velen voorziet.
Na ons vertrek uit Marseille of Genua zetten we
de reis voort langs 't eiland Corsica, waarop Ajaccio
ligt, de geboorteplaats van Napoleon I, en het dorre
eiland Sardinië. Misschien is een onzer medereizigers
wel zoo vriendelijk ons het eiland Caprera te wijzen,
waar Garibaldi de laatste jaren zyns levens door-
bracht. Nu ligt onze koers zuidoostwaarts en stoomen
we tusschen Afrika (Tnnis) en het driehoekig eiland
Sicilië door, zonder er echter veel van te kunnen zien;
Malta zien we in de verte, als de gelegenheid gunstig
is en daarna is Port-Saïd de eerste plaats, die zich
aan onze blikken vertoont.
Hier begint 't Kanaal van Snez, dat de landengte
5