Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
worden. De slib wordt door de kuststrooming, die
naar 't westen gaat, mede naar 't westen gevoerd en
daardoor zijn de havens aan den mond der rivier en
ten westen daarvan verzand en heeft Marseille het
verkeer langs het Rhónedal tot zich getrokken. Of-
schoon de stad zeer oud is, vindt men er weinig ge-
bouwen, die van die oudheid getuigen.
Sedert het najaar van 1888 is in de route van de
booten der Maatschappy Nederland eene kleine wij-
ziging gebracht. Tot dien tijd deden de booten Mar-
seille aan. Tegenwoordig echter varen ze iets verder
naar het oosten en v?el naar de Italiaansche stad
(xenna. Hier hebben de reizigers, die minder gaarne
den langen weg om Spanje mede maken, gelegenheid
zich aan boord te begeven, nadat zij langs verschil-
lende wegen over land genoemde stad hebben bereikt.
De kuststreek van Italië langs de groote golf van
Genua is bergachtig cn levert uit zee een schoon ge-
zicht op, daar ze met den weelderigsten plantengroei
getooid is; uitgestrekte olijf- en oranjebosschen op de
glooiende hellingen, die tegen alle koude winden be-
schut zijn, komen allerwege voor. Zoo naderen we
langzamerhand de oude stad Genua, door de Italianen
bijgenaamd La Superba (de prachtige), met hare ruime
en flinke haven, die door lange hoofden tegen stormen
beschut wordt. Van alle Italiaansche steden drijft zij
den meesten handel, terwjjl er ook veel aan nijver-
heid wordt gedaan.
Bij een bezoek aan de stad, die in schoone ligging
bijna wedijvert met Napels, vallen ons de smalle
straten op, die ten gevolge van den amphitheaters-
gewijzen bouw der stad, tamelijk steil zijn. Toch
vindt men in vele dier nauwe straten een pracht van