Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
Die stad is Frankrijks grootste haven, en geen
wonder: ze hgt aan het eind van het dal der Rhône,
dat een' gemakkelijken handelsweg aanbiedt naar
't binnenland en Midden-Europa, terwijl van hier uit
alle plaatsen der Middellandsche Zee en voornamelijk
het aan Frankrijk behoorende Algiers gemakkelijk
kunnen bereikt worden. We vinden hier dan ook
schepen en lieden van allerlei natiën en tongen: de
Afrikaansche jager en de Fransche officier van het
vreemdenlegioen wachten welgemoed op het vertrek
van de dampende stoomboot en hopen, dat een frissche
zeetocht hun eenige verkwikking zal geven voor de
onaangename reis in den spoortrein, die hen door
eene menigte donkere tunnels naar de stad heeft ge-
voerd; de Arabier van 't warme Afrika wandelt in
zijn witten boernoes in de straten der Europeesche
stad. Maar wat bovenal onze aandacht trekt, is de
groote drukte, die hier heerscht en die ons duidelijk
doet zien, dat we ons in eene groote handelsstad be-
vinden. In 't begin dezer eeuw maakte Marseille een
geheel anderen indruk, maar 't doorgraven van de
landengte van Suez en het veroveren van Algiers door
de Franschen in 1830 hebben den bloei zoodanig
bevorderd, dat het aantal inwoners sedert het begin
dezer eeuw meer dan verdrievoudigd is.
Zooals we gezegd hebben, ligt de stad aan het
einde van het dal der Rhône. Op de kaart zult ge-
bemerken, dat zij echter niet aan den mond der rivier
ligt. De oorzaak daarvan is deze. Genoemde rivier is
eene der snelstroomendste van Europa en zet aan
haren mond eene groote hoeveelheid slib af, zoodat
het onmogelijk was daar eene stad te bouwen, die
voortdurend met de zee in gemeenschap kon gehouden