Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
kustvuren, een afwisselend tooneel aanbiedt. Zoo nade-
ren we de eerste plaats, waar 't ons veroorloofd zal
zijn voor korten tijd aan wal te gaan. 't Is Southanipton.
De boot zal zich van de benoodigde kolen voorzien
en wij kunnen een kijkje nemen van de plaats.
Groot is de bedrijvigheid; in de haven zien we
eene menigte groote zeebooten, wat ons niet meei-
verwondert, wanneer we hooren, dat Southampton 't
hoofdstation is van de transatlantische vaart en als
zoodanig beschouwd kan worden als een der voorha-
vens van Londen.
De tijd ontbreekt ons om 't schoone eiland Wight
te bezoeken, doch daar we 't in de onmiddellijke na-
bijheid voorbijstoomen, zien wij er toch iets van.
Weldra komen we in den Atliintisclien Oceaan en
wel in die gedeelten, die bekend zijn onder den naam
van Golf van Biskaye en Spannsche Zee-
Dit deel van de reis is gewoonlijk 't minst aange-
name, daar de Golf van Biskaye, en terecht, berucht
is door de hevige stormen, die er veelvuldig woeden.
We varen op een aanmerkeljjken afstand van de
Fransche kust, maar die van Spanje en Portugal ver-
liezen we bijna niet uit 't gezicht. Na de zuidwes-
telij kste punt van Europa, kaap St-Tincent, omge-
stoomd te zijn, komen we in de Straat van Gibraltar,
die den Atlantischen Oceaan met de Jliddellandsclie
Zee verbindt.
Bij 't doorvaren van de straat hebben we een
prachtig gezicht op de hooge rotsen der Afrikaansche
en Spaansche kusten en vooral op de sterke vesting
Gibraltar. Deze is in het bezit der Engelschen, die
daardoor den sleutel van de Middellandsche Zee in
handen hebben. Wanneer we 't treffen, dat geruimen