Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CO
worden we gesleept door waterwegen, die in de laatste
jaren met groote kosten zijn gemaakt.
Op onzen tocht van Amsterdam door het Noord-
zeekanaal zien we links en rechts rijke akkers, waar
voor weinige jaren de ondiepe zeearm „het IJ" zich
uitstrekte. Na het dorp Velzen gepasseerd te zijn,
bevinden we ons weldra voor de groote zeesluis, die
het kanaal van de Noordzee afsluit. (Van de Zuider-
zee wordt het kanaal gescheiden door de sluis bij
Schellingwoude.) In de nabijheid der sluis, waar alle
schepen een korter of langer oponthoud hebben, ont-
stond IJmuiden. Op geringen afstand van deze nieuwe
plaats bevinden zich in het duin twee vuurtorens.
Even buiten de sluis beginnen de twee groote hoof-
den, die ongeveer 1500 M. buiten den duinvoet in
zee voortloopen. Daar zij elkander naderen, sluiten
ze eene groote, veilige, ijsvrije haven is. Na nog
eenige minuten bevinden we ons in de Noordzee; de
sleepboot verlaat ons en met haar vertrek heeft alle
gemeenschap met het moederland opgehouden.
Gaan we uit Rotterdam uit, dan varen we door de
verbeterde Nieuwe Maas, het Scheur en den nieuwen
riviermond, die door de duinen van den Hoek-van-
Holland is gegraven. We merken daar evenzeer hoof-
den of leidammen op als bij 't Noordzeekanaal, doch
deze zijn niet op die wijze aangelegd, dat ze een
voorhaven vormen.
§ 2. Na weinige uren bevinden we ons in 't nauwste
gedeelte van 't Kanaal, dat Engeland van Frankrijk
scheidt en de drukst bevaren zee der aarde is. Voort-
durend ontmoeten we schepen van alle handeldrijvende
natiën, 't welk, gevoegd bij 't gezicht op de Engel-
sche zuidkust (krijtbergen) of 's nachts op de talrijke