Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHE BEZITTINGEN
IN AZIË.
§ 1. Nederland heeft in andere werelddeelen aan-
zienlijke bezittingen, waarvan die in Azië, bekend
onder den naam van Ncderlnndscli-Indië, de belang-
rijkste zijn.
Alvorens tot de beschrijving van deze bezittingen
over te gaan, zullen we in zeer korte trekken den
weg schetsen, dien men gewoonlijk volgt, om daar te
komen.
De tegenwoordig bijna algemeen gebruikte weg is
die door het Kanaal van Suez, waarvan ge wellicht
reeds gehoord hebt. Men volgt dezen, omdat hij de
kortste en meest afwisselende is, terwijl daarenboven
uitstekend ingerichte booten, waarop men alles vindt,
wat de zeereis kan veraangenamen, geregeld varen
tusschen Nederland en zijne bezittingen.
Deze booten varen deels uit Amsterdam (Maat-
schappij Nederland, Maatschappij Oceaan en Maat-
schappij Holland) deels uit Rotterdam (Rotterdamsche
Lloyd) uit. Met welke dezer gelegenheden we de reis
ook maken, in beide gevallen stoomen we of liever