Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Voortbrengselen: Aardappelen, vlas, eichorie, boek-
weit, gerst, koolzaad, turf, boter en kaas.
Voornaamste plaatsen: LEEUWARDEN (drukke
veemarkten, goud- en zilversmederijen, gevangenis,
Prinsentuin), Franeker (krankzinnigengesticht, plane-
tarium), Harlingen (havenwerken, buitenlandsche han-
del), Makkum (scheepvaart, schelpvisscherij), Workum
(veeteelt), Hindeloopen (in verval). Stavoren (oude
residentie der Friesche koningen, zeer vervallen).
Lemmer (scheepvaart). Sloten (veel doortocht), Joure
(Friesche klokken, boomkweekerijen), Balk (voor-
naamste plaats in Gaasterland, 't schoonste gedeelte
van Friesland), Heeg (palingvisscherij), Ylst (scheeps-
bouw), Sneek (grootste botermarkt, handel in kaas en
vee), Bolsward (potten- en pannenbakkeryen), Olde-
boorn, Beetsterzwaag, Heerenveen (fabrieken, in de
nabijheid 't Oranjewoud), Nieuw-Appelsrha (veenko-
lonie), Drachten (fabrieken, veenderij), Bergum (boom-
kweekerijen), Kollum (landbouw), Dokkum (vlas- en
cichoreihandel), St. Anna-Parochie, in de gemeente
7 Bilt (landbouw en veeteelt), Holwerd (overvaart
naar Ameland).
Groningen.
Grenzen? Grootte: -ll^l^ v.k. m. Bevolking: 272786
inwoners.
Rivieren: Ruiten A, Mussel A, Westerwoldsche A.
Kanalen: Hoendiep, Reitdiep, Boterdiep, Damster-
diep, Groot-Scheepvaartkanaal, Schuitendiep,
Noord-Willemsvaart, Stadskanaal, Pekela.
Merefn: Zuidlaardermeer, Leekstermeer (op de gren-
zen van Drente), Schildmeer.