Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
nagaat, kunt ge zelf wel zeggen, welke artikelen daar
't meest aan de markt gebracht worden.
Bestuur.
§ 47. Nederland is een constitutioneel koninkrijk.
Aan 't hoofd van de regeering staat de Koning
die zich in elke provincie door een Commissaris,- in
elke gemeente door een Burgemeester doet vertegen-
woordigen. Deze worden daarom door den Koning
benoemd.
In elke gemeente berust 't bestuur in handen van
den Gemeenteraad, waarvan de leden gekozen worden
door de kiezers, dat zijn meerderjarige, mannelijke
Nederlanders, die in 't volle bezit hunner burgerrech-
ten zijn en bepaalde kenteekenen van maatschappelijken
welstand moeten bezitten.
De Raadsleden kiezen uit hun midden twee of meer
Wethouders, die met den Burgemeester het Dagelijksch
Bestuur der gemeente vormen. De Burgemeester kan
tot raadslid gekozen worden en is krachtens zijn ambt
voorzitter van den raad.
In de provinciën is 't bestuur opgedragen aan de
Provinciale Staten. Zij worden gekozen op dezelfde
wijze en door dezelfde personen als de leden van den
gemeenteraad. Uit hen worden de Gedeputeerde Sta-
ten benoemd, die op bepaalde dagen vergaderen en
't Dagelijksch Bestuur der provincie uitmaken. De
Commissaris des Konings is in beide vergaderingen
voorzitter.
') ThaDS regeert de Koningin-Regentes in naam van de minderjarige
Koningin Wilhelmina.