Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK.
Bij het zoeken naar eene geschikte aardrijkskundige schets
van Nederland en zijne Bezittingen konden wij onze keuze
moeielijk bepalen, aangezien de eene naar onze meening te
veel, de andere te loeinig gaf. Daarom besloten wij tot het
samenstellen van dit boekje, dat we hiermede onzen mede-
onderwijzers aanbieden. We hadden daarbij de behoefte van
de hoogste klasse der volksschool en de lagere afdeelingen
der scholen voor m. ti. l. o. op 't oog.
Daarom ruimden we eene betrekkelijk groote plaats in
aan het ontstaan en de natuurlijke gesteldheid van den
bodem en aan de verkeerswegen.
Ook met Nederlandsch-lndië dienen alle leerlingen, die de
volksschool verlaten, meer bekend te zijn dan met de vreemde
staten; de kennis van de natuurlijke gesteldheid van deze
bezittingen dient o. i. daarbij hooger geschat te worden, dan
die van een groot aantal plaatsnamen, dat toch altijd nog
te klein blijkt.
Wat de schrijfwijze der Nederlandsche eigennamen aan-
gaat, meenden ive dat de officiëele moest behouden blijven.
Hij de Indische hebben we de spelling van Prof. Pijnappel
gevolgd.
Eindelijk voegden tve aan 't boekje enkele statistische