Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Reeds vroeger hebt ge de menigte rivieren, kanalen
en spoorwegen leeren kennen, die ons land in alle
lichtingen doorkruisen. Plaatsen, waar verscheidene
van die verkeerswegen samenkomen, zijn voorname-
lijk : Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Meppel, Groningen,
Leeuwarden, Rotterdam.
We behoeven er ons dan ook niet over te verwon-
deren, dat de landbouwers en veehouders niet uit
ééne, maar uit verscheidene provinciën daar hunne
goederen aanvoeren, zeker als ze bijna zyn daar koo-
pers te vinden. Op marktdagen is de drukte daar
ontzettend groot. Yan alle kanten voeren spoorwagens,
booten, vrachtwagens en marktschepen goederen, kee-
pers en verkoopers aan. Yan groot belang is dit drukke
verkeer ook voor de stedelingen. De vreemdelingen,
vooral die uit kleinere plaatsen, doen daar hun inslag
van dagelijksche behoeften, koopen daar hunne klee-
deren, hunne artikelen van weelde, kortom alles, wat
ze minder goed in hunne woonplaats kunnen bekomen,
en de marktdag lost ons het raadsel op, hoe toch
al die winkeliers kunnen bestaan en waar ze 't geld
van daan halen om hunne winkels zoo prachtig in te
richten.
Doch niet alleen de genoemde plaatsen hebben drukke
weekmarkten, bijna geen enkele plaats van eenig be-
lang in ons land is van een weekmarkt verstoken,
en in plaatsen, die te midden van vruchtbare bouw-
landen of wette weiden gelegen zijn, is de omzet op een
marktdag zeer aanzienlijk. We noemen als voorbeelden
nog: Hoorn, Alkmaar, Purmerend, Leiden, Gouda, Go-
rinchem. Goes, 's-Hertogenbosch, Breda, Yenlo, Maas-
tricht, Tiel, Arnhem, Nijmegen, Deventer, Sneek, enz.
Wanneer ge de ligging der genoemde plaatsen goed