Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
zittingen ons opleveren en die voor 't grootste deel
niet tot eigen gebtuik dienen.
Verder zijn 't producten van veeteelt en landbouw,
die worden uitgevoerd. Tot voor korten tijd werden
Hollandsche boter en kaas als de beste ter wereld
beschouwd; groote mededingers op dat gebied hebben
we in den laatsten tijd in de Denen gekregen, doch nog
altijd wordt er voor vele millioenen guldens aan kaas,
boter en vee naar Engeland en andere landen verzonden.
Van de landbouwproducten in uitgebreiden zin ge-
nomen worden vooral uitgevoerd: vlas, bloembollen,
groenten en vruchten; terwijl we op 't gebied van
nijverheid ons hoofdzakelijk bepalen tot uitvoer van
gedistilleerd, gist, papier, olie, waskaarsen, borstelwerk
en katoenen stoffen (naar Oost-Indië).
Onder de artikelen van uitvoer bekleedt ook de
visch eene belangrijke plaats.
De indirecte voordeelen van den buitenlandschen han-
del worden door geheel Nederland genoten, de directe
voordeelen komen vooral den grooten handelssteden,
die ge vroeger reeds hebt leeren kennen, ten goede.
Groot is de drukte, de bedrijvigheid, die in die plaat-
sen heerscht; 't binnenkomen van rijkbeladen schepen,
't uitzeilen van schepen, dikwijls slechts met ballast
bevracht, 't lossen en laden aan de verschillende
kaden, 't onophoudelijk gerij van vrachtwagens, dit
alles geeft ons daar den indruk, dat de Nederlandsche
handel nog altijd veelbeteekenend is.
Biimenlandsche handel.
§ 46. Van groot belang en minder aan bepaalde
plaatsen gebonden is de binnenlandsche handel.