Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
van landbouw en veeteelt, van fabrieks- en hand-
werksnijverheid minder belangrjjk zijn, en, hebben
we de andere middelen van bestaan laten voorafgaan,
zeker is het, dat de eerste plaats aan den handel
toekomt.
Men verdeelt den handel in buitenlandschen en
binnenlandschen handel. Den eersten kan men weer
splitsen in invoer-, uitvoer- en doorvoerhandel.
Buitenlandsche handel.
§ 45. Nederland was vroeger na Engeland de
voornaamste handelsstaat der aarde. Wel is waar be-
kleedt het niet meer die plaats, doch nog altijd is de
wereldhandel er van belang.
De handel der Nederlanders strekt zich uit over
alle werelddeelen ; in 't bijzonder is die met Azië (O. I.
bezittingen), met de Vereenigde Staten van Amerika
en met de overige landen van Europa belangrijk.
Uit andere landen worden ingevoerd: granen (daar
onze bodem daarvan niet genoeg voor 't gebruik op-
levert), vooral uit Rusland, terwijl er uit Amerika en
Duitschland groote hoeveelheden meel worden inge-
voerd; hout uit Zweden, Noorwegen, Rusland en
Duitschland; ijzer uit Engeland, Duitschland en Zwe-
den; steenkolen uit Engeland en Duitschland; katoen
uit Engeland.
Daarenboven wordt er nog voor een aanzienlijk
bedrag aan geweven stoflFen, petroleum, wijnen, enz.
ingevoerd.
Wat onzen uitvoerhandel betreft, deze wordt vooral
aanzienlijk door de groote hoeveelheid koloniale wa-
ren (koffie, suiker, tabak, tin), die onze Indische be-