Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
land of België, is zij toch een zeer belangrijk middel
van bestaan. In enkele streken van ons land houdt
ze duizenden menschen bezig. Groot is b.v. 't aantal
katoenspinnerijen en weverijen in Twente, waar de
plaatsen Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Goor
en Nijverdal bjjna uitsluitend van dezen tak van nij-
verheid bestaan.
Wollen stoffen worden vooral te Tilburg en te Lei-
den vervaardigd, terwijl men zich in de streken om
Eindhoven en Helmond zoowel met 't vervaardigen van
wollen als van katoenen en linnen stoffen bezig houdt.
Eenigszins verwant aan de vorige fabrieken zijn de
tapijtfabrieken te Deventer, te Hilversum, te Delft en te
Amersfoort, waarvan vooral de eerste zeer bekend zijn.
't Hollandsch schrijfpapier, dat nog altijd zijn ouden
roem handhaaft, benevens andere papiersoorten worden
vervaardigd in de papierfabrieken, die de voormalige
papiermolens grootendeels hebben vervangen en die
men voor 't meerendeel in de Zaanstreek, te Wad-
dinxveen, op de Veluwe en in de provinciën Gronin-
gen (stroopapier) en Limburg (druk- en behangselpa-
pier) aantreft.
Leerlooierijen vindt men hoofdzakelijk in de Lang-
straat (eene rij van bloeiende dorpen van 's-Hertogen-
bosch naar Geertruidenberg), in Limburg en te Zutfen.
Schiedam en Rotterdam en in mindere mate Am-
sterdam tellen eene menigte jenever- en likeurstokerijen,
terwijl het aantal bierbrouwerijen in ons land voort-
durend toeneemt.
Glasfabrieken vindt men veel langs den Hollandschen
IJsel, te Leerdam (hardglas) en te Maastricht, waar
in de groote glas-, kristal- en aardewerkfabrieken van
Regout meer dan 2000 arbeiders werken.