Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Aardappelen, een der voornaamste voedingsmiddelen
in Nederland, worden vooral verbouwd in de duin-
streken (duinaardappelen, minder voedzaam doch sma-
kelijker dan de kleiaardappelen), in Friesland en de
Betuwe; ook het zuidoosten van Groningen levert veel
aardappelen, die meest gebruikt worden in de fabrieken
dier provincie. (Wat voor fabrieken zouden dat zijn?)
§ 38. De wei- en hooilanden verschaffen overvloedig
voedsel aan onzen >eesfa|»el, die, de grootte van ons
land in aanmerking genomen, zeer aanzienlijk mag
genoemd worden en hoofdzakeljjk uit paarden, koeien,
schapen en varkens bestaat.
Paarden vindt men vooral in de landbouwstreken
om als werkkracht gebruikt te worden; runderen
overal, waar geen gebrek aan weiland is; varkens
vooral in den Achterhoek en de provincie Drente,
terwijl men schapen aantreft zoowel op de vette wei-
landen van Holland en Friesland als op de dorre hei-
develden, die een aanzienlijk deel van onzen bodem
bedekken.
Boter en kaas, wol en huiden zjjn de hoofdproduc-
ten in die streken, waar men veel weiland heeft.
§ 39. Tusschen het bouw- en weiland liggen hier
en daar stukken gronds gebruikt voor waniioezerijeD,
vooral in de nabijheid der groote steden en in enkele
plaatsen, die zich daarop voornamelijk toeleggen, b.v.
't Westland, Beverwijk, Aalsmeer, de Streek (tusschen
Hoorn en Enkhuizen), enz. Behalve in deze plaatsen
legt men zich nog te Boskoop en in de Betuwe toe
op den ooftbouw. Ons land levert vooral peren, appelen,
pruimen, kersen, bessen en aardbeziën op, die in groote
hoeveelheden naar het buitenland (Engeland) verzon-
den worden.