Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
streken plaatsen, waar de landbouw meer op den
voorgrond treedt; als zoodanig noemen we: den Haar-
lemmermeerpolder, de nieuwe IJpolders, een deel van
West-Friesland, den Anna-Paulownapolder en de droog-
gemaakte veenplassen in Zuid-Holland en Utrecht.
Bijna uitsluitend boawlaiid vindt men op de zware
zeeklei van Zeeland, de Zuid-Hollandsche eilanden, in
't N. van Friesland en Groningen, in het Z. van Lim-
burg en op de uitstekende rivierklei in de Betuwe,
terwijl ook sommige hooge veenstreken en de zand-
gronden in de verschillende provinciën, voor zoo verre
ze ontgonnen zijn, voor den landbouw worden gebezigd.
§ 37. Zeer verscheiden zijn de vooi-tbreiigselen van
onze bonwlanden. Van voedingsgewassen leveren ze:
tarwe, rogge, boekweit, gerst, haver, aardappelen, erw-
ten en boonen; doch ook andere gewassen, tot andere
doeleinden geschikt, levert ons land in groote hoeveel-
heden op. De voornaamste daarvan zijn: vlas (lijnzaad),
hennep, kool- of raapzaad, beetwortelen, cichorei,
mostaardzaad en vele andere zaden, tabak, enz.
Van al de bovengenoemde gewassen tieren slechts
rogge, boekweit en aardappelen welig op den zand-
grond en 't hooge veen: de overige worden alleen op
de klei met goed gevolgd geteeld.
Sommige dezer voortbrengselen zijn aan bepaalde
streken gebonden; tabak wordt slechts geteeld om
Amersfoort en Nijkerk, om Renen en Wageningen
en op vele plaatsen in de Betuwe; cichorei bijna alleen
in 't N. van Friesland; van al de haver, die ons land
oplevert, groeit meer dan Yg in de provincie Groningen.
't Hoofdproduct van Zeeland is tarwe; deze wordt
ook veel verbouwd op de Zuidhollandsche eilanden, in
't zuiden van Limburg en in de Betuwe.