Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
5. die van Terneuzen langs Sas-van-Gent naar Gent;.
6. die van Terneuzen langs Axel en Hulst naar
Mechelen;
7. die van Zevenaar naar Kleef;
8. die van Venlo naar Kempen;
9. die van Venlo naar Wezel;
10. die van Maastricht naar Luik.
Waar de aanleg van gewone spoorwegen te kost-
baar zou zyn, verbindt men in den laatsten tijd af-
gelegen plaatsen met de hoofdlynen door lokaalspoor-
wegen (stoom- of paardentramwegen).
Luchtsgesteldheid.
§ 32. Bijna alle provinciën van ons land liggen aan
zee en daarenboven worden vele nog voor een aan-
merkelijk deel harer oppervlakte door water bedekt.
Dit heeft een eigenaardigen invloed op het klimaat.
Het water wordt namelijk niet zoo spoedig warm
als het land en verkoelt eveneens veel langzamer, zoo-
dat het in de warme jaargetijden kouder, in de koude
daarentegen warmer is dan de vaste aardoppervlakte.
Aangezien nu de lucht gemakkelijk de temperatuur
van de onderlaag, waarop zy rust, overneemt, zal in
den zomer aan de kuststreken de thermometer lager
staan dan in ver van de zee verwijderde landen en
in den winter hooger. Met andere woorden, in de meeste
kustlanden zal men gematigde zomers en gematigde
winters aantreffen, terivijl. in andere streken de zo-
mers heefer en de winters kouder zullen zijn. In het
eerste geval spreekt men van een zeeklimaat, in het
tweede van een vastelandskliniaat. Nederland heeft dus
een zeeklimaat. De gemiddelde jaarhjksche tempera-