Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
't Z. 0. der provincie gelegen Compagnonsvaarten (veen-
derijen). Eindelijk blijven ons nog te melden: de Znid-
Willemsvaart van 's-Hertogenbosch naar Maastricht, het
Kanaal van Maastricht naar Luik en dat van Terneuzen
(W.-Schelde) naar Gent (België). Behalve de genoemde
kanalen zijn er nog eene menigte kleinere vaarten,
die, gegraven tot afvoer van overtollig water uit de
polders, verschillende plaatsen van ons land met elkaar
verbinden.
Spoorwegen.
§ .30. Ondoenlijk zou 't bijna zijn de verschillende
kunstwegen (straatwegen, grintwegen) te noemen, die
ons land in alle richtingen doorkruisen; voldoende is
't te zeggen, dat er bijna geen plaatsen zijn, die niet
door een goed aangelegden weg met andere verbonden
zijn. Dat deze wegen 't verkeer bevorderen en den
bloei van 't land doen toenemen, is duidelyk. Van nog
grooter belang, zoowel voor 't vervoer van goederen
als van reizigers, zijn de spoorwegen. Eerst laat begon
men zich in ons land toe te leggen op 't aanleggen
van spoorwegen, daar de behoefte daaraan zich niet
zoo onmiddellijk deed gevoelen; doch op 't oogenblik
is ons land (de goedgekeurde, maar nog aan te leggen
wegen medegerekend) in 't bezit van een vrij voldoend
spoorwegnet.
Sommige dezer wegen zijn door bjjzondere maat-
schappijen aangelegd, andere door den Staat.
De Hollandsche Spoorwegmaatschappij heeft de volgende
lijnen in gebruik:
«) die van Amsterdam langs Haarlem, Leiden
's-Hage, Delft en Schiedam naar Botterdam met een
zijtak naar Maassluis;