Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Kanalen.
§ 29. Hoewel Nederland een groot aantal waterwe-
gen bezit, die den bloei van onzen handel uitermate
hebben bevorderd, waren er toch vele steden en plaat-
sen van 't voordeel, dat zij aanbrachten, verstoken en
daarom begon men reeds vroeg kunstwegen 't zij
waterwegen, 't zij landwegen aan te leggen.
Van de eerste, kanalen genoemd, heeft ons land er
zeer veel. Overal, waar de behoefte zich deed gevoe-
len en de ligging 't mogelijk maakte, groef men ka-
nalen en steeds is men er op uit ze te verbeteren of
hun aantal te vermeerderen. In het lage gedeelte
behooren vele dezer kanalen tot de boezems.
Tot de voornaamste kanalen rekenen we: het
Noordhollandsch kanaal van Amsterdam naar Helder,
't Soordzeekanaal met zijne zijtakken, het Kanaal van
Voorne, en dat van Znld-Beveland, alle voor groote sche-
pen bevaarbaar en dienende om de goede gemeenschap
tusschen voorname handelssteden onderling en tusschen
deze en de zee te bevorderen (Antwerpen, Rotterdam,
Amsterdam).
In Zuid-Holland heeft men nog bij Gorinchem 't Ka-
naal van Steenenhoek (afwatering van de Linge), 't Ze-
derikkanaal van Gorinchem naar Vianen (verbinding
van Merwede en Lek) en daar tegenover in Utrecht
den Vaarlsehen Rijn van Vreeswijk naar Utrecht met
een zijtak naar den Hollandschen IJsel.
De provincie Gelderland is niet rijk aan kanalen;
men vindt er: 't Dierensche kanaal van Dieren (IJsel)
naar Apeldoorn en 't Griffkanaal van Apeldoorn naar
Hattem (IJsel).
In Overijsel noemen we: de Willemsvaart, die den