Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
bevalligste plaatsjes der Betuwe. Na zich tusschen
Asperen, Leerdam en Heukelom doorgeslingerd te
hebben, vereenigt zij zich bij lagen waterstand te Go-
rinchem met de Merwede. Om haar bij hoog water
eveneens een geregelden afloop te verschaffen, heeft
men het Kanaal van Steenenhoek gegraven, dat bij
Neder-Hardinxveld de hoofdrivier bereikt.
§ 27. Aan den westelijken rand van Noord-Brabant
monden in de Zeeuwsche en Zuidhollandsche stroomen
de watertjes, gevormd in de westelijke helft dier
provincie. Ze zijn: de Zoom bij Bergen-op-Zoom, de
Steenbergsclie Vliet, de Dintel, die bij Breda uit eenige
beekjes ontstaat, en de Donge, die bij Geertruidenberg
in de Biesbosch valt.
§ 28. In het lage allnviale gedeelte van ons land
zijn verscheidene wateren, waarvan de spiegel gewoon-
lijk lager ligt dan die van het buitenwater (rivier en
zee) en die er daarom door sluizen of dammen van
zyn gescheiden. Ze heeten boezems en dienen tot op-
neming van het overtollige water van de talrijke pol-
ders, waarin het lage land verdeeld is. L'it deze boezems
wordt het water door opmaling of somtijds (bij lagen
stand van het buitenwater) door opening der sluizen
verwijderd. Oude rivierbeddingen zijn in het polder-
land doorgaans in boezems herschapen. Als waterwe-
gen zijn vele boezems van groot belang voor den
handel en verdienen als zoodanig genoemd te worden.
De Oude Rijn, een vroegere Rijnarm, heeft geheel
zijn karakter van rivier verloren, daar het opgenomen
polderwater gedeeltelijk naar de Vecht, het Noordzee-
kanaal, de Noordzee en den IJsel bij Gouda wordt
geleid, waarvoor hij door sluizen in verschillende af-
deelingen is verdeeld. Bij Leiden staat de Oude Rijn