Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Uit dit sainenstroonien van verschillende beekjes bij
Koevorden, Zwolle en Meppel kan men gemakkelijk
afleiden, dat genoemde steden aan den voet van eene,
al is het dan ook zeer zwakke, helling gelegen zyn.
§ 25. Het midden van Drente helt naar noorden
en ivesten af. Aan de noordelijke helling ontspringen
eenige kleine, deels gekanalizeerde en tot boezems
vervormde riviertjes, zooals het Peizerdiep, de Drentsclie
A en de Oosteriiioersclie vaart, waarvan de beide laatste
zich bij de stad Groningen vereenigen, vanwaar hun
water door het Eemskanaal den Dollart bereikt. Aan
de westelijke helling ontstaat de Kiiinder of Tjonger. die
evenwijdig aan de Linde loopt en bij Kuinre in de Zui-
derzee valt. In 't middden van Friesland vloeit nog
het Koiiingsdic)) of de Boorne.
In het oosten van Drente neemt de Kuiten A haren
oorsprong. In Groningen neemt zij de Mnssel A en de
Tckela op en stroomt als Westerwoldsclie A voorbij de
Nieuwe-Schans naar den Dollart.
§ 26. De Eeni ontstaat boven Amersfoort uit de
vereeniging van twee beekjes, die door vele watertjes
gevoed worden, welke in de omstreken van Barneveld
ontspringen. In genoemde stad neemt zij de Lnntersclie
Beek op en stroomt naar de Zuiderzee.
De Kromme Kijn, voor de scheepvaart van weinig
belang, ontvangt het water van zuidoostelijk Utrecht
bewesten de heuvelrij. Uit de Lek ontvangt hij in
drogen tijd water door een duiker. Hij geeft zijn water
aan de Yeclit, zoodat geen druppel Rijnwater bij Kat-
wijk de Noordzee bereikt.
In den hoek tusschen Rijn en Waal ontspringt de
Linge, die tot Hemmen een dubbelen bovenloop heeft.
Aan haren linkeroever ligt Geldermalsen, een der