Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
het Zwartewater te vereenigen. Aan haren rechter-
oever neemt zij de Kleine Vecht op, die bij Koevorden
ontstaat uit de vereeniging van drie kleine beken.
Links ontvangt zij, voor ze nog in ons land komt, de
Uinkel, die door het oostelijke gedeelte van Overijsel
stroomt. Het overige deel van deze provincie ten zuiden
van de Vecht wordt door eene heuvelrij van Markelo
tot Ommen in twee stroomgebieden gescheiden, dat van
de Regge en dat van het Zwartewater. De eerste, die
in Pruisen ontspringt, maar aan de Schipbeek veel
van haar water verliest, neemt al de beekjes op, die
ten oosten van de genoemde heuvelrij ontspringen en
ontlast zich beneden Ommen in de Vecht. In de gun-
stigste omstandigheden is zij nog slechts voor een klein
deel bevaarbaar en daardoor had dit gedeelte der
provincie groote behoefte aan kanalen. Tusschen ge-
noemde heuvelrij en den IJsel ontstaan een menigte
watertjes, die zich vóór Zwolle vereenigen en in deze
stad het Zwartewater vormen. Hier reeds bestaat door
de Binnenvecht verband met de straks genoemde Vecht,
van welker uitmonding we al gesproken hebben. Van
de Overijselsche hoofdstad stroomt het Zwartewater
noordwaarts en neemt bij Zwartsluis het water van
het Meppelerdiep op om zich bij Genemuiden in de
Zuiderzee te ontlasten. Aanvankelijk stroomt het hier
tusschen twee leidammen door en draagt den naam
van Zwolsche Diep. Het Meppelerdiep ontvangt zijn wa-
ter van eenige polders en eenige beekjes, waarvan de
Havelter A en de Reest de voornaamste zijn. Deze
laatste vormt voor een deel de grensscheiding tusschen
Drente en Overijsel. Daar door eene sluis de water-
stand van het Meppelerdiep naar willekeur gewijzigd
kan worden, is dit een boezem, geen rivier.