Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
vereenigde zich met de Nieuwe Maas. Men heeft den
bovenloop tot Gouda geiianalizeerd en door. een dam
beneden Vreeswijk en een sluis boven Gouda tot een
stilstaand water (boezem) gemaakt, waarop de polders
langs den oever hun water loozen. Daardoor is alleen
het gedeelte beneden Gouda eene rivier, aangezien het
vrij in de Nieuwe Maas uitloopt. Zij wordt alleen ge-
voed door het boezem- en polderwater der omliggende
landstreek. Bij IJselstein staat bovengenoemde boezem
in verband met den Vaartschen Rijn.
§ 21. De Waal voert | van het Rijnwater af en
kronkelt zich door eene bij uitstek vruchtbare vlakte.
Tot Tiel zet zij de aangenomen richting voort, maar
daar buigt zij zich zuidwaarts naar de Maas. Vroeger
vereenigde zij zich reeds bij Hoerenwaarden met deze
rivier, maar men heeft door afdamming de stroomen
gescheiden; alleen de sluis bij St.-Andries geeft thans
gelegenheid van de Waal naar de Maas te varen en
omgekeerd. De vereeniging heeft nu plaats bij Loe-
vestein, waar de Merwede door de beide rivieren ge-
vormd wordt. Nijmegen ligt ten opzichte van den
oorsprong der Waal evenals Arnhem ten opzichte van
dien van den IJsel. De stad is op vijf heuvels gebouwd,
zoodat de straten eene sterke helling vertoonen. Bij
hoog water staat de Waalkade onder, wat in Arnhem
met de Rijnkade nooit het geval is. Eene gierbrug
onderhoudt de gemeenschap tusschen beide oevers.
§ 22. Van Westervoort, waar eene schipbrug over
de rivier voert, loopt de IJsel nagenoeg voortdurend
in noordelijke richting, langs Doesburg (schipbrug),
Zutfen (vaste brug), Deventer, gebouwd op een hoogen
zandgrond (schipbrug en vaste brug), en Kampen
(vaste brug). Bij de laatste stad verdeelt hij zich in