Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
plaats, waar de Amstel zijn water ontlast, lag in de
Middeleeuwen een vissehersdorp, Amstelredam geheeten.
Aangezien de groote zeeschepen toen de Zuiderzee
bevoeren, ontwikkelde dit vissehersdorp zich allengs-
kens tot eene machtige koopstad, Aiiislerdam. Hare
reede lag ten zuidoosten van het eiland Texel. Toen
echter de Zuiderzee meer en meer verzandde (Pampus,
scheepskameelen), besloot men de reede door een ka-
naal met de stad te verbinden (het Noordhollandsch
Kanaal). Daar evenwel de schepen van Helder met
enorme kosten naar de stad moesten gesleept worden,
is het IJ drooggemaakt en het Noordzeekanaal ge-
graven, waardoor Amsterdam langs korteren weg in
verband met de Noordzee staat. De vroeger zoo bloei-
ende steden aan de Zuiderzee drijven thans slechts
weinig buitenlandschen handel meer, uitgezonderd
Harlingen, de haven van Friesland en Groningen.
De Wadden maken nog twee inhammen in het
noorden van ons land, namelijk de Lainverszee en den
üollart, beide zeer ondiep. Bij den mond van de Eems
eindigt de grens van Nederland in het noordoosten.
§ 8. De oostgrens is slechts voor een klein gedeelte
door de natuur gevormd, namelijk tusschen Lobit en
Millingen. Vroeger bevond zich het groote Boertan-
germoeras tusschen Groningen en Hannover, maar
thans is die streek grootendeels gecultiveerd (veenko-
loniën). Van België is de provincie Limburg door de
Maas van Eisden tot Wesseni gescheiden met uitzon-
dering van den halven cirkel, waarin Maastricht ligt.
Dan loopt de grens westwaarts door de eentonige
Kempen en bereikt de Schelde bij Bat. Toen deze
plaats nog een fort was, diende zij met de forten
Lillo en Liefkenshoek, die thans aan onzen zuidelijken