Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
kunstmatige, opening, waardoor tijdens de ebbe het
Rijnwater de zee bereikt.
§ 5. Ten noorden van den Nieuwen Waterweg
vertoont zich de duinrij weder in haar geheel. Aan-
vankelijk is zij hier zoo smal, dat men het noodig
achtte aan haar binnenzijde een dijk te leggen. Sche-
veningen is de beroemdste badplaats van ons land.
Het behoort tot de gemeente 's-Gravenliage, gelegen
aan den prachtigen duinzoom, waar eeuwenheugende
eiken hunne dichte bladerkronen omhoog heffen. Ten
noorden van deze plaats wordt de duingordel breeder
tot bij Katwijk (badplaats), waar door een stoomge-
maal en een sluis een deel van het overtollige water
uit Rijnland in zee kan gebracht worden. In dezelfde
richting voortgaande, ontmoeten wij bij Haarlem zijne
grootste breedte en hoogte (de Blinkert 60 M.). Hier
ligt de badplaats Zandvoort. Daar, waar de wateren
der Zuiderzee zoo ver mogelgk naar 't westen spoel-
den en dus „Holland op zijn smalst" was, is dwars
door het duin heen een kanaal gegraven, dat Am-
sterdam bij IJmniden met de Noordzee verbindt. De
wereldhandel van de hoofdstad breidt zich daardoor
aanmerkelijk uit. Ten noorden van IJmuiden vindt
men de badplaats Wijk-aan-Zee. Bij Kastrikuni en bij
Sclioorl bereiken de duinen nog eens eene aanmer-
kelijke breedte en hoogte, maar tusschen Kamp en
Petten ontbreken ze geheel. Daar vindt men de Honds-
bossclie, een zeedyk, die wat afmetingen en onder-
houdskosten betreft, niet voor dien van Westkapelle
onderdoet. Achter de nu behandelde rij ligt een vrucht-
bare grond, die in de omstreken van Leiden en Alk-
maar aan den veestapel voeder verschaft en ten zuiden
van 's-Giravenliage met warmoesvelden en boomgaarden