Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Al deze wateren zijn, even als de Hont ofWester-
Schelde, geen eigenlijke rivieren, 't Zijn watergeu-
len, waarin Schelde, Maas, Rijn (Waal en Lek) en
Hollandsche IJsel (ten westen van Gouda) hun water
uitstorten. Gedurende den vloed dringt het zeewater
uit het westen op, tijdens de eb stroomt dit vloed-
water met het aangevoerde rivierwater naar buiten.
Hoe heeten de Zuidhollandsche eilanden ?
Langs de Zuidhollandsche wateren wordt een deel
van de producten der Rijnlanden over zee naar Enge-
land vervoerd. Vandaar het ontstaan van groote steden
aan de oevers: Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam en
Schiedam. Ten tijde der Middeleeuwen richtten de
Hollandsche graven tollen op te Dordrecht en te
Geervliet en brachten daardoor de bisschoppen van
Utrecht, Keulen en Trier, alsmede den hertog van
Brabant, tegen zich onder de wapenen. Rotterdam is
bijzonder gunstig gelegen voor den handel; de grootste
zeeschepen kunnen tot hier de rivier opvaren. Sinds
het eiland Fyenoord bij de gemeente is ingelijfd,
breidt de stad zich ook uit aan den linkeroever (brug
over de Maas). Zij drijft veel handel met Engeland
(geregelde overvaart naar Londen, Harwich, enz.),
het Rijngebied, Oost-Indië, Afrika en Frankrijk. De
verzanding van den Mond der Maas maakte het gra-
ven van het Vooriische Kanaal noodzakelijk. Hellevoel-
sluis, aan het einde daarvan, was lang de voorhaven
van Rotterdam, maar sedert uit de Nieuwe Maas
langs het noorden van Rozenburg en door den Hoek
van Holland de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee
is gegraven, waardoor de schepen de stad langs kor-
toren weg kunnen bereiken, geraakt de vroegere voor-
haven in verval. Deze Nieuwe Waterweg is de vierde,