Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
J A C O B A V A N B É IJ E R E N. 7'
efi -vertrok te dien einde naar Engeland, eene vereeni-
ging zoekende met een' Hertog aldasr.» Het huwelijk
met Jan van Braband werd'verbroken, én de echt van
Jacoba met' den Hertog voltrokken. — Dan het gezag •
der Gravitine raakte, door hare afwezigheid, en door'
de woelingen van haren Oom, meer en meer aan het
wankelen, Naauwelijks was zij in de Nederlanden met
haren derden Man gekomen, of de Hertog van
gonje was zoodanig verbitterd over dezen echt, en het
verbreken des huwelijks met Jan van Braband, zijnen'
Neef, dat hij den Man van Jacoba uitdaagde. Deze,'
de kans niet durvende wagen, vlugtte naar Engeland, en'
verliet de ongelukkige Jacoba , welke, door haren vij-
and , in de ftad Bergen belegerd, gevangen genomen,
en vervolgens door denzelven naar de ftad Gent ver-
voerd werd.
Hier eenigen tijd""geweest zijnde, cntvlugtte zij hare^
gevangenis, in maiis;^ewaad , en begaf zich naar Holland,
alwaar zij te Oudewatet, Schoonhoven en Govda als Gra-
vin werd uitgeroepen. '
In dezen tijd ftierf haar woelzieke Oom, Jan van'
Beijeren, de veroorzaker van haar ongeluk.
Z E S D E L E S. '
De' Hertog van Bourgonje, de gezworen vijatld van '
Jacoba's Man , werd Ruwaard of naaste erfgenaam dei
Lands, in de plaats van Jan van Beijeren.
De onlusten werden dus niet minder. Een Stede-
liouder, door den Hertog benoemd, belegerde Schoon-
hoven , aan de Gravin getrouw gebleven, welke zich
toen te Gouda bevond; na eene belegering van zes
A 4 maan.