Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 LEVENSSCHETS VAN
fdiooii zulks niet gelukte in d? andere (leden, als welke
jACggA gecrouw bleven.
VIERDE LES.
Jan van Beijeren poogde door geweld te verkrijgen,
hetgene fiij door list niet vermögt; hij belemmerde de
koopvaardij langs de Zeeuwfche Stroomen, liet fFèU"
^richém in braud" fteken, en vermeesterde Rotterdam. —
Het gelukte echter, eene verzoening te treffen, bij wel-
ke Jan van Beijeren zijne Grafelijke waardigheid af-
zwoer. Doch dit was van weinig vrucht, gelijk wij
flraks zien zullen.
Zeer waarfchijnlijk is het, dat hij verdeeldheid ftookte
in Braband, en daardoor Jacoba en haren Man nood-
zaakte, om voor eenigen tijd het Land te verlaten en
derwaarts te trekken. — Deze afwezigheid nam Jan van
BeijERtN waar, om overaf zijne vrienden aan regerings-
posten te helpen, en begon kort daarna nieuwe vijande-
lijkheden'. nath, de ftad Leyden in, was een' geruimen
tijd in oorlog met die van het fticht Utrecht, en zette
alles ih beweging, om zijne mägt uit te breiden, Geer^
tfuidcnherg en eenige andere plaatfen overmeesterende.
De Man van Jacoba was zwak van ligchaam en log
van ziel, en in alles traag , behalve in het plagen van
zijne Vróuw; zijn geheel gedrag was onbeftaanbaar met
den aard der jeugdige, gezonde, luchtige en dappere Ja-
coba , welke Zag, dat haar Man tot de regering volstrekt
onbekwaam was, en juist deze onmin werkte haren
lieerschzuc^ügen Oqm krachtig ii} de hand.
V IJ F D E LES.
j>VCaiJA nam daa voor, haar huvyelijk te verbreken,
ea