Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
JACOBAvawBEIJEREN. j
naar Frankrijk gelokt, en flierf daar, niet zonder fterk
vermoeden van vergiftigd te zijn.
Dus verloor de jeugdige Jacoba vroeg haren Man, ea
met hem de hoop op de kroon van Frankrijk,
Deze fmart werd eenigzins vergoed door de toezeg-
ging van de Staten dezes Lands, dat zij, na den dood
van Graaf Willem den Zesden, zijne Dochter Jacoba
tot Gravin zouden verheffen,
DERDE LES.
Haar Vader geftorven zijnde, werd zij als Gravin,
door al de Mollandfche ftcden, behalve door Dordrecht,
erkend. Deze ftad was zeer op de zijde van haren
Oom Jan van Beijeren , een zeer heerschznchtig en
ondeugend menscli, en de geduchte vijand van Jacoba ;
hij werd door Dordrecht als Stadvoogd erkend, als ook
door den Briel.
Wegens de gevaarlijke oogmerken van Jan van
13eijer£N , werd er fterk aan een tweede huwelijk ge-
werkt tiisfchen Jacoba en haren Neef Jan , Hertog van
Limburg en Brab. nd, toen 15 jaar oud. Haar Oom Jan
moest dit huwelijk goedkeuren, hoe zeer hij er tegen
was, en hetzelve werd voltrokken.
Hiertegen huwde Jan van Beijeren met de Nicht
des toenmaligen Keizers, en verkreeg daardoor van den
laatften een gefchrift, waarin hij als Heer des lands werd
erkend, en de Staten van den eed, aan Jacoba en Jan
van Braband gedaan, werden ontllagen. — Jan van
Beijeuen , den titel van Graaf aangenomen hebbende,
werd ali zoodanig te Dordrecht plegtig ingehuldigd,
A 3 fchoon