Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
6o HISTORIE VAN JAN STEEN.
hetwelk hij er bij zou voegen. Straks neemt hij het
portret of afbeeidfel van zijne vrouw , zet zich aan het
fciiilderen, en plakt haar eene groote hengfelmand mee
gekookte fchaapskoppen en pootjes aan den arm. Dit
ftond zoo kluchtig bij haar zondagspak , dat zij, fchoon
het hasr geweldig fpeet, niet kon nalaten, daar zelve
om te lagchen. „ Dit," zeide Jan , „ ontbrak er aan,
„ zouden u de menfchen kennen."
ZESDE LES.
Jan. Nu verwondert mij het fpreekwoord niemendal,
Vader 1 „ Dat is een ftukje van Jan Steen,"
Vader. Dat wil ik gaarne gelooven; zijne levenswijze
en kluchtige geaardheid hebben zulks niet zonder reden
tot een Hollandsch fpreekwoprd gemaakt. — Zijn gedrag
echter was meer raar dan mooi, en het was te bejam-
meren, dat een jVIan van die bekwaamheid znlk een los
leven leidde. Men kan dus hieruit leeren, dat een
deugdzaam gedrag iemand meerleer en achting doet ver-
werven dan andere bekwaamheden, .indien zij met losban-
digheid gepaard gaan; en gij mapgt iiit het een en ander
gerust befluiten, dat , welk een' roem Jan Steen als
Kunftenaar ook moge verworven hebben, hij als een los-
''bol, gelijk hij was, waarlijk verachting verdient.
Deze onbezorgde Man ftierf in den jare 1678, en werd
door zijne kunstbroederen begraven.
Hier ftaakte Eelhart zijne vertelling en ging naar
huis terug; de zon'Was reeds gedaald. Zijne Kinderen
volgden hem , pratende en lagchende nog, in het heen-
gaan en onder den avondmaaltijd , over de rare grappen
van den Schilder Jan Steen.

V,