Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 HISTORIE VAN
de markt, nadat hij te voren de knechts belast had, dat
zij den grooten ketel vol water zouden pompen en er
vtiur onder floken. Op de markt gekomen, Icocht hij
daar eene partij levende eendvogels, liet dezelve naar
huis brengen en volgde zelf onmiddellijk.
Straks begeeft hij zich in de brouwerij, laat het mout,
dat hij nog had , in den ketel ftorten en de vogels daar-
in zwemmen. Deze dieren, zulk eene hitte niet ge-
woon , vlogen wild en woest door de brouwerij , en
maakten zulk een vervaarlijk geraas en leven, dat de
vrouw, 'niet wetende wat er gebeurde, daarop uiikwam.
Z'jO als hij haar zag, liep hij lagchende naar haar toe,
en zeide:"-„ Wat zeg je, Grietje! is het nou niet /e-
„ vendig in de brouwerij ?" De vrouw, hoe weinig
lust zij ook had, kon zich, om zulk een kluchtig be-
drijf en poetfige aaafpraak, niet van lagchen onthouden.
Pieter. Wel, Vader! dat was eene kluchtige ziel! die
zal zeker niet lang Brouwer geweest zijn ?
Vader. Neen zeker niet, Pjetek ! Het liep alles te
r.iet, en onze fnaak werd Herbergier; doch zijne losheid
was alweder oorzaak, dat dit 'van geen' langen duur
was , zoodat nij onder de hand weder fchilderen moest;
dan alles, wat hij fchilderde , was , hoewel fraai, echter
meest altijd poetfig en grappig.
V IJ F D E LES.
Vader. Nu zal ik voortgaan , om u nog het een en
ander van den losbol Jan Steen te vertellen.
Eens had hij een ftuk gefchilderd en zeer duur ver-
kocht ; doch hèt was liem betaald in goud geld , dat te
ligt was. [Elke foort van geld moet eene bepaalde
zwaar-