Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 LEVENSSCHETS VAN
EERSTE LES.
In vroeger tijd werd ons Land geregeerd door Graven i
welke boven de Staten in magt en aanzien verheven wa-
ren , en van tijd tot tijd meer vermogen isregen , toe
zoo lang, dat zeven der zeventien provinciën de wape-
nen opvatteden tegen den laatllen Granf, Philips ge-
naamd, en het Land vrijvochten; finds dien tijd, nurnim
derdehalf honderd jaar verleden , hebben deze zeven pro-
yinciën geene Graven meer gehad.
Wanneer deze Graven geene Zonen nalieten, ging hot
bewind op hunne Dochters over, welke dan het Land
als Gravinnen regeerden.
Onder die Gravinnen was er ééne, met name Jacoba
van Beijeren ; eene vrouw, welke aan de ongelukken ,
als ware het, ter prooi gegeven was, en welker gefchie-
denis ik u, waarde kinderen! zal mededeelen. Zekerlijk
zal dezelve u fmaken — o! het was zulk eene ongeluk«
kige Gravin.
TWEEDE LES.
Jacoba was de eenige Dochter van Willem den Zes-
den, die in het jaar 1405 Graaf van Holland werd; zij
was eene Vorftin van aanzienlijke geboorte, moed en
nitmnntende bekwaamheden , zeer aandoenlijk van hart en
van eene fchoone geftalte
Bij het leven van haren Vader huwde zij met
eenen Zoon van den Koning van Frankrijk, Jan ge-
naamd, en zij werd binnen korten tijd de naaste erf-
gename van Frankrijk. Doch haar man werd, door
be«'erking van zijne Moeder (een flecht voorwerp)»
ntat