Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
J A N S T E E N. 57
wat wel, denkt gij ? — zijn eigen bedorven huishouden:
de fchilderij verbeeldde eene kamer, waar alles het on-
derfte boven lag; de hond (lobberde uit den pot, de kat
liep met een (luk fpek voort, de kinderen buitelden have-
loos over den vloer, en de vrouw zat lui en en gemakke-
lijk in den leuningdoel en zag dit werkje gerust aan. —
Om de klucht nog fraaijer te maken, had hij er zich
zeiven bij uitgefchilderd met een glas wijn in de hand,
terwijl een aap, op den fcboorfteen , dit alles met een*'
uitgedoken kop en bek begluurde.
Zijne levenswijze kwam voldrekt met deze fchilderij
overeen; een liefhebber zijnde van den wijn, kocht hij
meer van deze waar dan koren om bier te brouwen;
hierdoor moest menigmaal de brouwerij dildaan, zoodat
al de nering verliep.
VIERDE LES.
D^ Vader ging dus voort met het verhalen van het le-
ven van Jan Steen.
De vrouw, fchoon geheel niet onfchuldig aan den ver-
warden daat van dit huishouden , zoo als ik u reeds Jieb
doen opmerken , -wilde echter op zekeren morgen de wijs-
heid bewaren, en fprak hem dus aan: „ \Vel! Jan! on-
„ der zulk een beduur zal immers al onze nering ver.
„ loopen; de klanten duren telkens vergeefs om bier ;
„ daar is geen bier in de kelders, en zoo veel mout (*) niet,
„ om één brouwt te kunnen maken. Hoe zal dat gaan ?
„ gij behoordet de brouwerij levendiger te houden!"
„ Goed, goed!" zei Jan, „ ik beloof je ik zal dezelve
„ levendig houden." Daarop ging deze rare fnaak naar
de
(*} Zoo nocml men hel koren , Haar bier va» gebrouwd v\ordt.