Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
é6 HISTORIE VAN
TWEEDE L ES.
Toen het fpel uit was, vroeg de Vader aan Jan:
„ Wat wlldet gij daareven zeggen met dat fpreekwoord:
„ Dat is een jiukje van Jan Steen ?"
Jan. Dat weet ik niet, Vader! — men zegt dit zoo
maar.
Vader. Men zegt dit zoo maar, dat weet ik wel, echter
niet zondèr grond ; zóu er niet zulk een Man geweest zijn ?
Jan. Jan Steen . .. Jan Steen ... was die dan een
fteenen Jan , Vader ?
lader. Neen zeker! hij was wel degelijk een levende
Jan ; ik hoop, dat gij nooit zoo levendig worden zult.
Pieter en Jan. Vaderlief! mogen wij dan beide
de historie van dien Jan Steen hooren ?
Vader. Zeer gaarne; doch onder deze uitdrukkelijke
voorwaarde, dat gij toch wel, bij alles wat ik u vertel,
Heeds onthouden zult, dat, hoe aardig en grappig het
een en ander u moge voorkomen, gij voor vast moet
voornemen om het nooit te willen navolgen.
]> E R D E L ES.
Vader. Hoort dan nu , kinderen ! de gefchiedenis van
Jan Steen. Jan Steen was een beroemd Schilder, ge-
boren te Delft; zijn vader was een Brouwer, die hem,
toen hij getrouwd was met de dochter van zekeren Jan
van Gooijen, mede een Schilder en Leermeester van
j4n Steen-, eene brouwerij kocht.
Jan Steen was zoodra niet getrouwd, of hij zoowel
als zijiie vrouw verwaarloosden alles; er werd meer ver-
teerd dan gewonnen, zoodat on";e Jan , wilde hij le-
ven , aan het fchilderen moest; hij fchilderde ook, en
wat"
A