Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
'HISTORIE VAN JAN STEEN. 55
ERSTE L ES.
if
Op eenen fchoonen zomerfchen avond, terwijl de zon
langzaam in het Westen onderging, en de dauw zacht-
jes op de blaadjes en bloempjes nederzeeg, zat Eel-
HART, met zijne Itinderen , \op een heuveltje, aan den
voet van eenen lindeboom. — De brave man ging meer-"
malen daarhenen , om zijne kinderen met opmerkzaamheid
de Natuur te doen befchouwen, ten einde daaruit te lee-
ren , dat geen mensch op aarde in ftaat is, één blaadje,
één grasfcheutje uit den grond te doen voortkomen,
veelmin dat alles te doen leven en bewegen j wat hij
hun eiken avond aanwees.
Somtijds, echtér, liet hij zijne kinderen zich wei-
eens vermaken met gi-orloofde fpelen, en vond dan
zeer dikwijls gelegenheid, om hunne eigene, kindertaal
ten grondflag te leggen 'tot een leerzaam of onderhoudend
gefprek.
Nadat Eelhart zijne kinderen, hoofd voor hoofd,
ondervraagd had, wat elk hunner dien dag in de fchool
goeds verrigt had;' of zij hunne les wel gekend, braaf
gefchreven hadden en vooral den IMeester gehoorzaam
geweest waren , en zij .hem voldaan hadden, gaf hij hun
vrijheid, om in zijn bijwezen wat te fpelen.
- Men zou dan knikkeren, en Jantje fchoot den knikker
het eerst uit. „ Dien zal ik eens ter dege raken," zei
Pietje, en fchoot wel eene manslengte .. i Ha ,hal
lachte Jan, vonder geraakt, broêr! dat is een ftukjevan
Jan Steen ! en trof daarop den knikker van Pieter , dat
hij heenftoof.
D4 TWEE.