Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
MICHIEL ADRIAANSZ. de RUIJTER. 53 •
ff Houdt moed , mijne Itinderen! houdt moedt zoo moet
„ men doen, om de ze^^e te bevechten!"
Z. o Vader! die Man moe: een' verbazenden moed
gehad hebben I '
E. Zeker had hij dien , mijn kind! en bij dit alles wa»
hij zeer nederig. Hij praatte dikwerf met de matrozen over
zijnen geringen ftaac, ten einde hen aan te moedigen, om
toch vlijtig op te passen} en het volk had hem zoo lief, dat
zij hem Vader noemden. De Ruijter , van zijne kindsch-
heid ain, in een ruw zeeleven opgeleid, zonder eenige
opvoeding genoten te hebben, vereenigde in zich al de
hoedanigheden, welke den mensch, den grooten Man
vereeren. Men verhaalt, en dit is toch vreemd, vooral
bij iemand van zijne opvoeding , dat hij nooit vloekte»
en het fcherpfte, dat hij ooit zijnen matrozen in gram-
Ichap toevoerde, was, tegen hen te zeggen: kerels!-'
daar hij hun anders veelal den naam van kinderen gaf —
en zij vlogen beter voor* hem dan voor den grootften
vloeker. Van het oogenblik, dat de Ruijter de wereld
intrad , tot op dat, waarin hij fneuvelde, bleef hij
zich zeiven gelijk en elks bewondering waardig. Een
enkel denkbeeld hield hem in zijne ftille eenzaamheid
en in het midden der oorlogsgevaren bezig: „ God
„ en zijn Vaderland!" — Hij had niet minder dan veertig
gevechten, en daaronder negentien groote zeeflagen b^-
gewoond^ De bijzonderheden daarvan zult gij lezen,
als gij ouder geworden zijt. Nog moet ik u zeggen,
dat bij van zijne vrouw en kinderen zeer veel hield.—
Maar wij zijn reeds aan huis gekomen. Onthoud nu,
dat ik u heden avond zijn portret laat zien.
Dj HIS-