Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
4,^4 LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN
moeten verftaan, en al kent men die genoeg, moet men
toch bij zulk eene lange historie de Kanrt gedurig bij
zich hebben liggen, of er gaat zeer veel verloren, waar-
van men niets, of ten minde veel niet dan zeer gebrekkig
begrijpt. In het opfchrift van zijn graf hebt gij eene
loofdfom van de groote daden van dien Man. — Als gij
ouder wordt, zult gij in het Leven van de Ruijter, (/oor
Bsandt, al zijne daden kunnen vinden, en vroeger reeds
kunt gij van dien Man eene verkorte Levensbefchijving .
lezen. Vóór dat boek (laat het portret van dien Man, dat
zal ik u laten zien, als wij te huis,zijn gekomen. '
Z. Maar, Vaderlief! zoudt gij mij niet nog het een
of ander van hem kunnen vertellen, dat ik wel zou
kunnen begrijpen?
E. Dat was ik juist voornemens, mijn kind! ik zal
u , zoo onder het wandelen, het een en ander nog van
hem verhalen, waaruit u blijken zal, dat hij èen heel
groot man geweest is.
NEGENDE LES.
E. Het gebeurde dan eens, terwijl, ons Land nog in
oorlog was met de Spanjaarden, dat de Ruijl'ea, op een
klein fchip varende, een groot Spaansch fchip in het ge-
zigt kreeg. Hij zocht daarop dat fchip door fnel zei-
len te ontwijken, vooral omdat hij de koopmansgoederen,
waarmede zijn fchip geladen was (want hij was toen nog
' maar Koopvaardijfchipper) , zocht te bewaren. Maar de
Kapitein van het Spaanfche fchip ^ dit merkende , zette
meer zeil bij en hield op hem aan. De Ruijter toen zien-
de, dat hij er aan moest, en dat het ontzeilen onmogelijk
was, bereidde zich om den Spanjaard, zoo veel doenlijk ,
weêr-
% . ■