Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
4,^4 LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN
zoo hals en beenen breken. Daar kwam nog bij, dat het
werkvolk de ladders had weggenomen , zoodat hij, al kwam
hij behouden van den toren , aan het dak gekomen zijnde ,
zich waarfchijnlijk zullende verlegen maken, daaraf op den
grond zou nederglijen. Maar het liep heel anders af. Hij
kwam heelshuids van den kloot en van den toren aan het dak;
en, toen hij zag, dat de ladders waren weggenomen.
floeg hij met de hielen van zijne fchoenen eenige leijen
aan flukken, en klauterde zoo heel voorzlgtig naar beneden.
Z. Wel, Vader! ik beef van de vertelling alleen. —
Dat moet een gast geweest zijn!
ZEVENDE LES.
E. De Rüijter was dan, zoo als gij daar hoordet,
een ftoute gast. Gij moet nu begrijpen, dat dit ftnkje
van hem alleen onthouden is, omdat hij naderhand een
zoo beroemd Man is geworden. Honderden "van jongens
voeren foortgelijke gevaarlijke kunstjes uit; maar zij wor-
den daarom juist geene de Rüijters. Gij moogt evenwel
van dit geval nog wel iets leeren, namelijk, hoe hij, in
plaats van zich verlegen te maken, en groot geraas en
getier aan te rigten, toen hij de ladders vond weggeno-
men, zijn verftand in bedaardheid gebruikte, en het bes-
te middel uitvond, om behouden beneden te komen.
Z. Weet gij niet meer. Vader! van de Ruijter, toert
hij nog jong was ?
E. Ja, hij werd al heel vroeg in de lijnbaan van de
Heeren Lampsens befteld, en daar won hij niet meer dan
Zes ftuivers elke week.' Onderwijl kreeg hij vast meer
en meer zin om ter zee te varen, dat zijne ouders hem
ook vrij fpoédig toeftonden. Althans ia het jaar 1618
rnol;-
■HHi