Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 levensbijzonderheden van
van de Atlantifche Zee voor de 'Nederlanden verzet-rd; de
Zeefchuimers getemd; en in vijftien regtvaardige Zeefla-
gen , als Opperhoofd, gefireden en overwonnen heeft. En ,
dien, boven andere, gedenkwaardigen flag van vier da--
gen geleverd hebbende, den Staat de geweldige magt der
vereenigde Vloten, tot vief maal toe, gelukkig van den
hatze heeft gekeerd. Schoon minder in magt, was hij
even groot in dapperheid, en in beleid en geluk grooter.
Ten laatfte het Vaderland uit het blijkbaarfte gevaar
gered hebbende, is hij, in een voordeelig gevecht bij
Sicilië, gewond, en in de haven van Syracufe manhaftig
overleden, op den negen en twintigßen April des Jaars
1676 , zijnde den vier en twintigßen Maart 1607 te Viis.
fingen geboren. De Staten der Vereenigde Nederlanden
hebben eenen Zeeöverfte van zulke uitflekende verdienflen
deze grafßede op gemeene kosten doen oprigten.
Hij heeft 69 jaren, i maand en 5 dagen geleefd.
De fchrik des Grooten Oceaans!
Z. Vader! gij maakt mij zeer nieuwsgierig naar het
leven van dien IVIan; zoudt gij mij niet nog wat meer
van hom kunnen zeggen ?
E. Ik ben wel genegen, oni u het een en ander van
hem te vertellen; maar laat ons meteen den Buitenkant
omknijeren, dan blijven wij zoo gedurig aan de Vader-
landfche Scheepvaart denken, welke de RuijTEa zoo
bijzonder nuttig geweest is.
ZESDE LES.
De kerk uitgetreden, en langs het tVater aan
den Buitenkant gekomen zijnde, vervolgde
Eduard. De Ruijter dan kwam ter wereld, in het
jaar